INFORMATION
NEWS
2021/05/11

横浜市西区の住宅 中間検査

横浜市は木造2階建の4号建築でも特定工程(全軸組緊結完了時)の中間検査があります。
追加の写真提出のみで無事完了です。